Зидария

Зидария

Въпреки че в строителството се развиха много нови технологии, които постепенно избутват зидарията на заден план, при традиционното строителство и при някои нови системи, изграждането на зидарии продължава да бъде значимо. Поддръжниците на зидариите ги използват при изграждането на стени, отвори, огради, основи и др. Джи Ди Инвест Груп, предлага на своите клиенти тази услуга,независимо от използваните материали и обем на поръчката.

For More Details